Portabel CV

Webcruiter har ikke støtte for å hente ut CV som Portabel CV. Du kan hente ut din CV som en PDF og laste opp som et vedlegg, men det er ikke mulig å lage en zip-fil med cv og vedlegg.


Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.