Publisering til FINN.no

Om det kommer feilmelding ved publisering til FINN.no:

  • Sjekk at alle felter markert med rød stjerne * er fylt ut
  • Sjekk at feltet Postnummer som er skrevet inn er et gyldig postnummer
  • Sjekk at feltet Søknadsfrist ikke er satt mer enn 42 dager i forhold til dagens dato


Feilmelding: Du mangler kontrakt for denne annonsetype

Løsning: Du har mest sannsynlig valgt en Stillingstype (f.eks. Lederstilling) som ikke støttes i deres kontrakt med FINN.no. Ta kontakt med FINN.no ved behov for videre detaljer om kontrakten.

Feilmelding: Tildato er satt for langt frem i tid i forhold til kontrakt/produktets gyldighetstid

Løsning: Annonsen kan ikke ligge ute lenger enn 42 dager på FINN.no. Du må justere søknadsfristen. Dersom annonsen har vært publisert og avpublisert hos FINN.no fra før så vil annonsen være avsluttet hos FINN.no og kunden er fakturert. For å kunne publisere samme annonse til FINN.no med ny søknadsfrist må du kopiere annonsen (Rediger prosjekt -> Annonse -> Kopier) og publisere fra den nye annonsen som dukker opp under den gamle annonsen. Annonsen blir det samme, men man betaler for en ny annonse til FINN.no.

Utfordring: Teksten ser ikke ut som forventet på FINN.no

Løsning: Det kan være at du har limt inn tekst i annonseeditoren (fra f.eks Microsoft Word) hvor det er tatt med formatering. Det anbefales at all tekst som kopieres/limes inn i annonseeditoren utføres ved bruk av Lim inn ren tekst-knappen fra verktøylinjen for å lime inn tekst uten formatering. Dersom problemet er at teksten ikke er den samme på FINN.no så kan det være at man har endret på annonseteksten uten å ha re-publisert annonsen til FINN.no. Dersom man endrer annonseteksten etter publisering er man nødt til å re-publisere annonsen til FINN.no for å sende endringene utført. Man behøver ikke avpublisere annonsen, når lampen er grønn huker man bare av mediet og trykker på Publiser-knappen for å re-publisere.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.