PDF-print av annonser

Utfordring: PDF-print av annonsen ser ikke bra ut.

Løsning: PDF-linken i Talent Recruiter som genererer PDF håndterer dessverre ikke de mest moderne layoutene så det anbefales ikke at man benytter denne linken. Det anbefales heller at man åpner linken til selve annonsen, og deretter velger Skriv ut... direkte fra nettleseren. I vinduet som åpner seg (som i skjermbildet nedenfor) bør man så velge Flere innstillinger->Alternativer->Bakgrunnsgrafikk for å inkludere all bakgrunnsgrafikk i annonsen.  Man kan så under feltet Destinasjon velge Lagre som PDF eller Adobe PDF for å lagre en PDF av annonsen. Det anbefales at man gjør dette med nettleseren Chrome for et best mulig resultat.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.