Publisering til LinkedIn

Feilmelding: Error while publishing ad xxx from LinkedIn. Please login with correct user.

Løsning: Brukeren som skal publisere annonsen er logget inn med en LinkedIn-konto som ikke har rettigheter til å publisere til bedriftens LinkedIn-side. Det er bare brukere som har rettigheter til å poste til bedriftens LinkedIn-side som kan publisere annonser til LinkedIn-siden.

Ofte er brukere registrert med deres private e-postadresse i LinkedIn og jobbadresse i Talent Recruiter, og kan derfor ikke publisere. Brukeren kan logge seg inn på LinkedIn med sin profil og legge til jobbadressen der på følgende måte:

Klikk på Innstillinger og personvern:


Velg Konto -> Legg til e-postadresse

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.