Publisering til NAV.no

Vennligst legg merke til at publisering til NAV.no kan ta opptil 1-3 arbeidsdager. Årsaken til dette er at annonsen publiseres manuelt fra NAV.

Annonser som allerede er publisert til NAV.no kan ikke oppdateres, dette er en begrensning fra NAV sin side. Dersom man behøver å kunne oppdatere en annonse er man nødt til å først avpublisere annonsen. Man kan så utføre sine endringer i annonsen for så å utføre en ny publisering. Man bør vente minst 10 minutter før man utfører en ny publisering etter avpubliseringen. NAV vil så fjerne den gamle annonsen og legge ut en ny annonse. Vennligst vær oppmerksom på at det da kan ta opptil 1-3 arbeidsdager før den nye annonsen er synlig.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.