Redigering av ingresstekst

Ingressteksten kan være lagt inn på flere ulike måter. For de fleste kunder er ingressteksten lagt inn via Administrasjon –> Egendefinerte tekster –> Annonse- ingresstekst. Alle brukere som har tilgang til Administrasjon har mulighet til å redigere ingressteksten. Det er viktig at man står på korrekt avdeling når man går inn via Administrasjon for å utføre en endring. Teksten bør helst skrives rett inn i editoren slik at man ikke drar med seg ekstra formatering av teksten, eventuelt at man klipper og limer inn en tekst i ren tekstformat.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.