Gi tilgang til flere avdelinger for brukere

Man oppretter tilganger til avdelinger og rettigheter for brukere ved å gå inn via Administrasjon->Brukeradministrasjon->Tilgangsnivå. Det er kun administratorer som har tilgang til Administrasjon.

Man tildeler i utgangspunktet brukere tilgang til en avdeling hvor brukeren får tilgang til den avdeling og alle dens tilhørende underavdelinger. Dersom man ønsker å kunne tildele brukere tilgang til flere avdelinger bør man gi dem tilgang til den overordnede avdelingen hvor begge disse avdelingene tilhører.

Dersom man ikke har anledning til å kunne gi bruker tilgang til den overordnede avdelingen hvor begge underavdelingene tilhører så kan man sette opp flere ulike Tilgangsnivå:Man gir så et unikt Navn på tilgangsnivå for hver av de tilgangene man oppretter:


Brukere som har blitt tildelt flere ulike Tilgangsnivå kan så velge mellom disse via hovedmenyen i systemet:


Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.