Annonsebilde

Utfordring: Når man oppretter en annonse og ønsker å velge et eksisterende annonsebilde fra nedtrekkslisten, hvordan blir disse bildene lagt til og hvordan kan man legge til flere bilder som vises i nedtrekkslisten?

Løsning: Nedtrekkslisten vil automatisk vise alle bildene som er lastet opp på avdelingen i Filarkiv under mappen med Mappekategori kalt Bildearkiv. Du kan opprette en ny mappe og angi at mappekategorien skal være Bildearkiv hvis det ikke finnes noen eksisterende mapper med denne kategorien. Du kan også endre mappekategorien på alle eksisterende mapper i filarkivet ved å høyreklikke på mappen på venstre panel og velge Rediger mappe. Alle mapper som er valgt å være et Bildearkiv vises med egen mappefarge.


Vær oppmerksom på følgende:

  • Det bør kun være en Bildearkiv-mappe opprettet per avdeling, og det kan ikke være undermapper i en bildearkivmappe - kun bilder.
  • Avdelingen du oppretter annonsen på vil også vise alle bilder lastet opp i Bildearkiv-mapper som er opprettet på alle tilhørende overordnede avdelinger. Det er ikke mulig å endre på denne logikken.
  • Alle bilder som benyttes bør være minimum 1920px i bredden i landskapsmodus. Filstørrelsen bør være på under 2MB.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.