Jobblisten

Utfordring: Hvordan kan man se en liste over ledige stillinger fra alle publiserte medier?

Løsning: Det er ikke mulig å kombinere flere medier i en og samme jobbliste. Man kan heller sørge for å publisere alle annonser til et spesifikt medie (f.eks. Hjemmeside), eller å lage et eget medie (f.eks. Alle) der man sørger for å alltid publisere til dette mediet når man publiserer en annonse.

Utfordring: Hvordan kan man ekskludere ledige stillinger publisert på underavdelinger på jobblisten?

Løsning: Det er ikke mulig å ekskludere ledige stillinger publisert til et medie. Hvis man ikke ønsker at stillinger fra en underavdeling skal vises må man heller sørge for å bruke separate medier for de ledige stillinger som ikke skal vises sammen.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.