Vurderingen kan ikke startes

  • Hvis man ikke får mulighet til å starte en vurdering av en kandidat så kan det være at kandidaten ble opprettet manuelt og at man derfor må vente på at kandidaten godkjenner at informasjonen om dem registreres. Man kan også selv gå inn i kandidatprofilen i fanen Personalia og så trykke på knappen Bekreft søknad.
  • Man bør også gå inn å sjekke i prosjektet at perioden som er valgt for vurderingen er innenfor de datoene man ønsker å starte vurderinger.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.