Jeg ønsker å kunne fjerne en egendefinert tekst

Hensikten med Egendefinerte tekster er å kunne ha muligheten til endre på en tekst til noe annet enn det systemet er satt opp til å vise i utgangspunktet, ikke for å kunne fjerne en tekst.

Det kan likevel være noen systemtekster som kan fjernes, men via andre metoder og med hjelp fra HR Manager. Ta kontakt med vår support dersom det er en systemtekst man absolutt ønsker å fjerne, så kan vi forsøke å se nærmere på hvilke muligheter man har for den teksten man ønsker å fjerne.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.