Kommunikasjon (e-postmaler)

Utfordring: En variabel som er lagt inn i e-postmaler fungerer ikke.

Løsning: Vennligst gå inn og rediger i e-postmalen det gjelder og sjekk følgende:

  1. Se til at variabelen som er lagt inn i e-postmalen faktisk støttes til å kunne benyttes i den e-postmalen den er lagt inn. Når du redigerer en e-postmal vil du finne en liste over tilgjengelige variabler man kan bruke for den spesifikke malen. Hver enkelt e-postmal har en egen liste over tilgjengelige variabler.
  2. Sjekk at variabelen er lagt inn korrekt i editoren (sjekk selve koden i HTML også).

Utfordring: Fonten (skrifttypen) som er valgt i e-postmalen vises ikke og/eller innholdet vises ikke helt på samme måte når man åpner e-posten i sin e-postklient.

Løsning: Man kan oppleve at fonten ikke er den samme når man åpner e-posten, og det har ingenting med hvordan det er satt opp i Talent Recruiter. Når man velger en font i e-postmalen (for eksempel 'Calibri') så er den fonten støttet i Windows og i e-postklienter som Outlook, men ikke nødvendigvis i andre operativsystemer eller andre e-postklienter. Det kan også være at noen e-postklienter ikke viser noen andre fonter enn den ene fonten som e-postklienten selv har spesifisert. Det å finne en font som støttes 'overalt' er ikke enkelt, men fontene 'Arial' og 'Verdana' vil støttes de fleste plasser. Det er også med litt tekniske ferdigheter mulig å sette opp back-up fonter som vises dersom hovedfonten ikke støttes der e-posten åpnes, dette kan legges tili selve HTML'en i e-postmalen.

Dersom selve innholdet vises ulikt på forskjellige e-postklienter kan det være på grunn av formatteringen som er lagt til i e-postmalen. Formattering som legges til kan bli tolket ulikt i forskjellige e-postklienter og operativsystemer. Det anbefalte er å fjerne all formattering om man limer inn tekst slik at teksten er i ren tekstformat. Videre kan man legge til styling via knappene fra verktøymenyen.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.