Jeg får ikke kopiert/flyttet en kandidat

Det er ikke mulig å flytte/kopiere kandidater til prosjekter hvor kandidaten allerede er registrert. Du kan gå inn på kandidatprofilen og i fanen Søknader for å sjekke om kandidaten allerede er registrert i prosjektet.

Det kan også være at man ikke ser at kandidaten ligger i prosjektet selv om kandidaten faktisk er registrert der. Det kan være at kandidaten har startet å registre seg i søknaden, men ikke fullført og sendt inn søknaden. Da er kandidaten i så fall nødt til å fullføre den søknaden som allerede er påbegynt.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.